sábado, 22 de diciembre de 2007

Per les meves "nenes" Para mis "niñas"


Aquets regalets ( encara en tinc més) els he fet per, les meves alumnes de Patch, els hi han agradat molt. (no puc posar la foto, perqué encara no estan tots repartits) n'he fet més de 40.
Estos regalitos (todavia tengo más) los he hecho para, mis alumnas de Patch, les han gustado mucho. (no puedo poner la foto, porque todavia no estan todos repartidos, he hecho mas de 40)

viernes, 21 de diciembre de 2007

Amb bombons


Amb bombons, tinc ganes de veura la cara de les meves netas.
Con bombones, tengo ganas de ver la cara de mis nietas.

miércoles, 12 de diciembre de 2007

Calendari d'advent
Calendari d'advent, semblaba que no acabaria mai, peró per fí he acabat el calendari, la veritat es que tinc massa feina, peró poc a poquet amb vaig posant al dia.
Calendario de adviento, parecia que no terminaria nunca, pero por fin he terminado el calendario, la verdad es que tengo demasiado trabajo, pero poco a poquito me voy poniendo al dia

domingo, 2 de diciembre de 2007

Ja estem al Desembre Ya estamos en Diciembre

Aixi es com ha quedat l'arbre de Nadal, avanç de penjar les boles. tan sols amb els penjoll que he fet.
Asi es como ha quedado el árbol de Navidad, antes de colgar las bolas, solo con los colgantes que he hecho.